בינגו חנוכביט

בינגו חנוכביט Bingo Card
Preview

This bingo card has 72 words: Free!, נרות, חנוכיה, חנוכה, כסלו, כה, מכבים, ספר המקבים, מודיעין, כד קטן, סופגנייה, לביבה, חשמונאים, פיל, בית המקדש, ירושלים, מנורה, יוונים, שמן, אנטיוכוס, יהודה המכבי, שמעון, אלעזר, מתיתיהו, נתיוונים, רולדין, סביבון, ספר המקבים, מודיעין, כד קטן, סופגנייה, שמן, אנטיוכוס, יהודה המכבי, שמעון, אלעזר, מתיתיהו, נתיוונים, רולדין, סביבון, שמונה ימים, נס גדול היה פה, נגהפ, שמש, מרד, ניצחון, אור, חושך, עבודת אלילים, סוכות, נס גדול היה פה, חורף, חג המולד, הדממה, ימי חופש, ספינג', דמי חנוכה, מטבעות שוקולד, ריבה, ריבת חלב, עץ חנוכה, גבורה, מעטים מול רבים, טהור, טמא, לביבה, חשמונאים, פיל, בית המקדש, ירושלים, מנורה and יוונים.

⚠ This card has duplicate items: ספר המקבים (2), מודיעין (2), כד קטן (2), סופגנייה (2), לביבה (2), חשמונאים (2), פיל (2), בית המקדש (2), ירושלים (2), מנורה (2), יוונים (2), שמן (2), אנטיוכוס (2), יהודה המכבי (2), שמעון (2), אלעזר (2), מתיתיהו (2), נתיוונים (2), רולדין (2), סביבון (2), נס גדול היה פה (2)

More like this:

חנוכה בינגו | שירי חנוכה | חנוכה | Chai Club Chanukkah Party | Hanukka Spectory Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.