Dagstartbingo

Dagstartbingo Card
Preview

This bingo card has 30 words: Free!, Microfoon staat uit/mute, Subteamoverleg, Heb nog een telefoontje, Iemand schakelt later in, Huisdier komt in beeld, Iedereen vakantieachtergrond, We lopen uit, We moeten afronden, Rappellen, Staat iedereen op overleg, Afwezige collega's, Gaat iedereen het redden, Dagstartbord, Smoelenboek, Iemand anders nog iets, Subteamoverleg, Ongemakkelijke stiltes, Is iedereen aanwezig, Mensen praten tegelijk, Iemand eet of drinkt, Iemand zet zijn video uit, Dan kunnen we beginnen, Voorzitter, Notulist, Camera loopt vast, Er wordt gelachen, Iemand heeft iets roods/zwart/blauw aan, Iemand zwaait and Zit je in je pyjama.

⚠ This card has duplicate items: Subteamoverleg (2)

More like this:

MEET | Bingo Team WK | Teams-leerlingbespreking Bingo | Online vergader bingo | Corona-zoom bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.