Jultack 2021

Jultack 2021 Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: Hitta någon som har sabbat högtalarsystemet på Wermlands, Cykelen sjungs, Hitta en julklapp, Bygg en sjöko, Hitta någon som är nationsaktiv, Fråga tre personer vad de önskar sig i julklapp, Hitta 2 pers som fått en potatis i julklapp, Hitta någon som har varit aktiv i mer än 5 år, Någon klagar på vegonormen, Hitta på ett nytt smeknamn till CJ, Hitta någon som har fler än 3 poster, Rita ett porträtt av din bordsgranne, Tomten är kommunist spelas, Sjung Jesus lever på rövarspråket, Hitta någon som har sovit i kuddrummet, Skriv en snapsvisa om lärarledd tid, Hitta 2 pers som fått en ananas i julklapp, "Jag tycker det sjungs för lite", Hitta någon som har varit karnevalist, Hitta inte pluggar på HT, Hitta någon som inte dricker kaffe, Hitta någon som har spexat, Hitta någon som har blivit citerat på Alexiska kuddrummet på FB and "det blir som man brukar säga!".

More like this:

ICEBREAKER BINGO | Julfest | Mingelbingo | Hitta en person som... | Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.